Aanrijding!? Altijd mobielschademelden.nl

Bron: Contaqt

Na een schade in het verkeer moet er een Europees schadeformulier worden ingevuld. Dit is erg veel werk en na het invullen van alle gegevens is de schadesituatie vaak nog steeds niet helder. Het Verbond van Verzekeraars heeft in samenwerking met de politie en met verkeerskundig ict-bureau VIA een app ontwikkeld om verkeersschades eenvoudiger en sneller te melden.

Om meerdere redenen is de app met de naam Mobielschademelden voor alle verkeersdeelnemers van toegevoegde waarde. Bij een verkeersongeluk wordt er meestal geen politie meer ingeschakeld, tenzij er sprake is van letsel. Bij een ongeval met alleen maar blikschade, moeten de partijen het onderling zien te regelen. Door samen een Europees schadeformulier in te vullen moet het voor verzekeraars eenvoudiger worden om de situatie bij de schade inzichtelijk te krijgen.

Een Europees schadeformulier invullen

Bij een verkeersongeval kan de schade bij de verzekeraar worden ingediend met dit standaard schadeformulier. Aan de voorkant zijn twee kolommen voorgedrukt. De betrokkenen vullen hier de gegevens in over zichzelf, over de auto en aanvullende gegevens. Op het onderste deel van het formulier kan de schade worden toegelicht. Onderin is ook ruimte voor een situatieschets van de aanrijding. In de binnenste balk kan met vinkjes aangegeven worden wat de toedracht van de schade is.

De ingevulde gegevens drukken door op een tweede vel. Beide betrokkenen krijgen een formulier mee en thuis kan de achterkant van het formulier nog ingevuld worden.

Hoe kan het beter?

Met de app Mobielschademelden wordt het eenvoudiger om een schade te melden en om het juiste bewijsmateriaal aan te leveren. Een bijkomend voordeel is dat de gegevens direct vastgelegd en doorgestuurd worden naar de verzekeraar. In de eerste stap van de schademelding is het mogelijk om een foto te maken van de situatie van de schade. Dit is zeker een aanrader, want dit vereenvoudigt de bewijsvoering. Ook wordt meteen gevraagd naar ooggetuigen, waarvan de persoonsgegevens ingevuld kunnen worden.

Via de app doorloopt u de vragen en worden er geen cruciale gegevens vergeten. Na het volledig invullen van de gevraagde gegevens wordt de schademelding doorgestuurd naar de verzekeraar of de leasemaatschappij. U krijgt een mail met een link naar de ingevulde gegevens.

Is de Mobielschademelden app al te gebruiken?

De app is al beschikbaar (hier te downloaden). Bij een aanrijding kan het Europees schadeformulier vervangen worden door de app. Beide betrokkenen moeten wel minimaal een telefoon beschikbaar hebben. Eén van beide kan de app gebruiken en de ander kan de schademelding bevestigen met een sms-code. De meeste verzekeraars en leasemaatschappijen doen mee aan het initiatief.

De Mobielschademelden app is ook goed voor de verkeersveiligheid

Voor een schade in het verkeer komt de politie in veel gevallen niet meer opdraven. Hierdoor zijn onveilige verkeerssituaties niet meer inzichtelijk. Door informatie over verkeersongevallen te verzamelen kan de verkeersveiligheid verbeterd worden.


Overig nieuws